Η εκδίκηση τού Παρατατικού ! 
3 Ιουνίου 2020
Η γενική εκδικείται! αρχιερέου!…
3 Ιουνίου 2020