Γιατί αλΕΙφω αλλά αλΟΙφή, αμΕΙβω αλλά αμΟΙβή, λΕΙπω αλλά ελλΙπής;

Οι ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ στη γλώσσα
2 Ιουλίου 2020
synoriofylakas
Συνοριοφύλακας, εποχικός, πληθυσμός
2 Ιουλίου 2020