Συνοριοφύλακας, εποχικός, πληθυσμός

Γιατί αλΕΙφω αλλά αλΟΙφή, αμΕΙβω αλλά αμΟΙβή, λΕΙπω αλλά ελλΙπής;
2 Ιουλίου 2020
1egkrateia
Εγκράτεια – Ψευδείς ειδήσεις
4 Ιουλίου 2020