Η γραμματική εκδικείται!    την οδός  τη λεωφόρος
3 Ιουνίου 2020
Δοτικές σε -ει παλαιών τριτοκλίτων ονομάτων: 
3 Ιουνίου 2020