Προς μια γλωσσική «θεωρία τής εξειδίκευσης» βασισμένη σε μια «γραμματική τού ρήματος»

hmera ell glwssas
9η Φεβρουαρίου: εορτασμός τής ελληνικής γλώσσας
9 Φεβρουαρίου 2022
2022 1
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΕΞΙΚΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ: Αθανάσιος, Μαλακάσα
13 Νοεμβρίου 2022