ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΕΞΙΚΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ: Αθανάσιος, Μαλακάσα

Προς μια γλωσσική «θεωρία τής εξειδίκευσης» βασισμένη σε μια «γραμματική τού ρήματος»
Προς μια γλωσσική «θεωρία τής εξειδίκευσης» βασισμένη σε μια «γραμματική τού ρήματος»
10 Ιουνίου 2022
2022 2
Εμπλουτίστε τα Αγγλικά σας και θυμηθείτε τα Ελληνικά σας … μέσω Αγγλικής !
13 Νοεμβρίου 2022