Ομιλία τού Γ. Μπαμπινιώτη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η μετάφραση ως υπέρβαση τού γλωσσικού φράγματος γλωσσών. Το δράμα των ολιγότερο ομιλουμένων γλωσσών
3 Οκτωβρίου 2019
Oμιλία Γ. Μπαμπινιώτη στο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας
23 Οκτωβρίου 2019