Η μετάφραση ως υπέρβαση τού γλωσσικού φράγματος γλωσσών. Το δράμα των ολιγότερο ομιλουμένων γλωσσών

Ομιλίες τού Γ. Μπαμπινιώτη στην Κύπρο
30 Σεπτεμβρίου 2019
Ομιλία τού Γ. Μπαμπινιώτη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
7 Οκτωβρίου 2019