Ομιλίες τού Γ. Μπαμπινιώτη στην Κύπρο

Ομιλία τού Γ. Μπαμπινιώτη στην Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών
Ομιλία τού Γ. Μπαμπινιώτη στην Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών
25 Σεπτεμβρίου 2019
Η μετάφραση ως υπέρβαση τού γλωσσικού φράγματος γλωσσών. Το δράμα των ολιγότερο ομιλουμένων γλωσσών
3 Οκτωβρίου 2019