Στην εφημερίδα το Βήμα το λεξικό μου παραγώγων και συνθέτων
29 Οκτωβρίου 2021
28
λ. δήμος: «τα παιδιά και τα εγγόνια του», δηλ. τα ΠΑΡΑΓΩΓΑ του
22 Ιανουαρίου 2022