Πολιτισμική ύβρις κατά των Χριστιανών όπου γης

Να απελευθερωθεί η ιδιωτική εκπαιδευτική πρωτοβουλία
Να απελευθερωθεί η ιδιωτική εκπαιδευτική πρωτοβουλία
10 Ιουλίου 2020
eteroklitos
ΕτερόκλΙτος ή ετερόκλΗτος
20 Ιουλίου 2020