Η ορθογραφία των λέξεων τής Ελληνικής. Απάντηση στον κ. Γ. Χάρη. ΤΑ ΝΕΑ: Βιβλιοδρόμιο, 13 Ιανουαρίου 2007

Απάντηση τού καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη στον Υπουργό Πολιτισμού κ. Π. Γερουλάνο (9 Φεβρουαρίου 2012)
4 Μαΐου 2018
Κριτική μιας άκριτης και ά-χαρης κριτικής. ΤΑ ΝΕΑ, 23 Ιουλίου 2005 (για Γ. Χάρη)
4 Μαΐου 2018