Απάντηση σε άκριτους κριτές. Το Βήμα: Νέες Εποχές, 31 Ιουλίου 1998 (για Δ. Μαρωνίτη)
2 Μαΐου 2019
Τα Αρχαία ως υποχρεωτικό μάθημα
6 Μαΐου 2019