Απάντηση σε άκριτους κριτές. Το Βήμα: Νέες Εποχές, 31 Ιουλίου 1998 (για Δ. Μαρωνίτη)

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο μύθος περί τής «αμύθητης περιουσίας» και η εκμετάλλευση τού μύθου. Το Βήμα, 11 Μαΐου 2003 (για Ι. Βαρβιτσιώτη)
2 Μαΐου 2019
Το κερασάκι στην τούρτα. Το Βήμα: Νέες Εποχές, 19 Ιουλίου 1998 (για Δ. Μαρωνίτη)
2 Μαΐου 2019