Αντί απαντήσεως στον κ. I. Βαρβιτσιώτη. Το Βήμα: Νέες Εποχές, 6 Ιουλίου 2003
2 Μαΐου 2019
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο μύθος περί τής «αμύθητης περιουσίας» και η εκμετάλλευση τού μύθου. Το Βήμα, 11 Μαΐου 2003 (για Ι. Βαρβιτσιώτη)
2 Μαΐου 2019