Προσοχή! υποδΕέστερος, ΌΧΙ υποδΥέστερος (όχι από το δύο!…)

Χριστουγεννιάτικα τής γλώσσας,  με πολλές ευχές
3 Ιουνίου 2020
πρωτοπορία ή πρωτοπορεία, αφού πορεία με -ει-;
3 Ιουνίου 2020