πνεύμα και ψυχή = «φύσημα αέρος, πνοή, ανάσα»
29 Ιουνίου 2020
καλές επιπτώσεις;  ξανα-επ-αν-εμφανιστεί;
29 Ιουνίου 2020