κόμη (κομμώ, κόμμωση) – κώμη (κωμόπολη) – κόμμι (γόμμα)

κοίμηση
27 Αυγούστου 2019
ψηλός – ψιλός
27 Αυγούστου 2019