«Λεξικό Συνωνύμων και αντωνύμων τής Νέας Ελληνικής»    
3 Ιουνίου 2020
η λέξη “μπάτσος”
3 Ιουνίου 2020