Η «εκδίκηση» τής Γραμματικής: «ενστερνίζεται από…»!

!βαθΕΙά εκτίμηση, τον παλΗό καιρό, ευρέΩς φάσματος!
29 Ιουνίου 2020
ανεξαρτήτως, αίρονται, εν πάση περιπτώσει
29 Ιουνίου 2020