ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΤΗΡΙΔΑΣ

34
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ
22 Ιανουαρίου 2022
35
Φίλη τού FB και τής εκπομπής «Σὲ προσκυνῶ, γλώσσα» ερωτά και τής απαντώ:
22 Ιανουαρίου 2022