Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΤΗΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

35
Φίλη τού FB και τής εκπομπής «Σὲ προσκυνῶ, γλώσσα» ερωτά και τής απαντώ:
22 Ιανουαρίου 2022
o
Πόθεν η ονομασία τού γράμματος ΟΜΙΚΡΟΝ, δηλ. ὄ μικρόν;
22 Ιανουαρίου 2022