ταξίδι ή ταξείδι; προεδρία ή προεδρεία; φτειάχνω ή φτιάχνω; κόκκαλο ή κόκαλο;

17
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΒΑΡΗ, ΒΑΡΥΠΟΜΠΗ, ΒΑΡΚΙΖΑ: Ποια είναι η γλωσσική τους προέλευση;
14 Αυγούστου 2021
HEODORAKOPOYLOS
Ο φιλόσοφος ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ για την γλώσσα…
14 Αυγούστου 2021