53
ΛΕΞΙΚΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
11 Δεκεμβρίου 2022
55
-κρατία /-cracy ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ή ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ στην ΑΓΓΛΙΚΗ
11 Δεκεμβρίου 2022