-κρατία /-cracy ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ή ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ στην ΑΓΓΛΙΚΗ

54
ΛΕΞΙΚΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
11 Δεκεμβρίου 2022
56
ΛΕΞΙΚΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
11 Δεκεμβρίου 2022