!!! τον έρπη /τού φοροφυγά /τον γίγα / τού μάρτυ !!!
3 Ιουνίου 2020
Γλωσσική ακηδία [αμέλεια, παραμέληση, αδιαφορία]
3 Ιουνίου 2020