Δοτικές σε -ει παλαιών τριτοκλίτων ονομάτων: 
3 Ιουνίου 2020
αρκετά δεν σημαίνει πολύ!  αρκετοί δεν σημαίνει πολλοί!
3 Ιουνίου 2020