Ονομασίες (κτηρίων, ιδρυμάτων κ.ά.) από ονόματα εθνικών ευεργετών

2022 33
ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ: (3) ΑΝΩ ΤΕΛΕΙΑ – (4) ΔΙΣΤΙΓΜΟ
13 Νοεμβρίου 2022
2022 35
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΘΗ
13 Νοεμβρίου 2022