ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΙΟΙ / ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ / ΙΩΑΝΝΑ (με εντυπωσιακά παράγωγα)