2022 8
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ TURKAEGEAN ΩΣ ΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ
13 Νοεμβρίου 2022
2022 10
1782 «Φιλοθέα» (προς τους «φιλόθεους», τους αγαπώντας τον Θεό)
13 Νοεμβρίου 2022