οἴκοθεν – οἴκοι – οἴκαδε: Από τη σύνθεση στην ανάλυση
20 Σεπτεμβρίου 2019
Ομιλία τού Γ. Μπαμπινιώτη στην Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών
Ομιλία τού Γ. Μπαμπινιώτη στην Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών
25 Σεπτεμβρίου 2019