Ορθογραφία παραθετικών: “σοφότερος” ή “σοφώτερος”, γιατί “κατώτερος”, “καλύτερος” ή καλλίτερος”;

Τα Αρχαία ως υποχρεωτικό μάθημα
6 Μαΐου 2019
Προτασιακά αντικείμενα ( + να – ότι / πως – αν – μήπως)
7 Μαΐου 2019