• 1
  • 2
  • 3

Σε προσκυνώ Γλώσσα

Fame

Μια μικρή αλλά συμπαγής ομάδα "προσκυνούμε", δηλ. υπηρετούμε με σεβασμό την γλώσσα μας, προσπαθώντας να αναδείξουμε καίριες διαστάσεις της αλλά μαζί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ομιλητές τής γλώσσας μας.

Διαβάστε Περισσότερα