• 1
  • 2
  • 3
Αδ. Κοραής : Περί παιδικής ανατροφής  

Αδ. Κοραής: Περί παιδικής ανατροφής  

Ξαναδιαβάζοντας τοὺς Αὐτοσχέδιους Στοχασμοὺς τοῦ ἐκ Χίου Αδαμαντίου Κοραή (ἀπὸ τὰ Προλεγόμενα στὶς ἐκδόσεις του) διαπίστωσα γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ τὴν σοφία καὶ τὴν βαθιὰ αἴσθηση παιδείας τοῦ ἀρχηγέτη τοῦ Νεολληνικοῦ Διαφωτισμοῦ, ὅταν προτρέπει καὶ ἐπιμένει στὴν ἀνάγκη τῆς «ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ», αὐτοῦ ποὺ στὰ νεότερα χρόνια ἀποκαλοῦμε «ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ».

Διαβάστε Περισσότερα

Σε προσκυνώ Γλώσσα

Fame

Μια μικρή αλλά συμπαγής ομάδα "προσκυνούμε", δηλ. υπηρετούμε με σεβασμό την γλώσσα μας, προσπαθώντας να αναδείξουμε καίριες διαστάσεις της αλλά μαζί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ομιλητές τής γλώσσας μας.

Διαβάστε Περισσότερα