• Αρχική
  • Λεξιλογικά
  • Λεξιλογικά
  • Κυρία Υπουργός (προσφώνηση)! Μία Ιουνίου ! Αυτό καταλογίζεται σε σάς!  Έχουν εισάγει …!   Αγαπάει τη  Μέρι !

Κυρία Υπουργός (προσφώνηση)! Μία Ιουνίου ! Αυτό καταλογίζεται σε σάς!  Έχουν εισάγει …!   Αγαπάει τη  Μέρι !

 

• «Κυρία υπουργός, θέλετε…». Είπε βουλευτής στην Υπουργό Παιδείας. Λάθος! Η κλητική (προσφώνηση) των θηλυκών ονομάτων σε -ός είναι :
Κυρία υπουργέ, κυρία πρόεδρε, κυρία σύμβουλε

• «Θα δοθούν μία Ιουνίου». Λάθος! Προκειμένου για την πρώτη τού μηνός χρησιμοποιούνται τα αριθμητικά επίθετα, όχι τα απόλυτα αριθμητικά (ένας, μία, ένα): 
Σωστό: Θα δοθούν την πρώτη Ιουνίου

•  «Αυτό πράγματι καταλογίζεται σε σάς» (ως έπαινος) Λάθος! Εξίσου λανθασμένο και το «αυτό χρεώνεται σε σάς» επίσης ως έπαινος!
Σωστό: Αυτό πιστώνεται σε σάς.

•  «Έχουν εισάγει νέα ήθη». Συχνό λάθος ! (πρόσφατα από βουλευτές).
Σωστό: «Έχουν εισαγάγει νέα ήθη».

Ο τύπος με -αγαγ- για χρήσεις που δηλώνουν μία φορά
(θα/να εισαγάγει, έχει/είχε/θα έχει εισαγάγει).
Για συνέχεια ή επανάληψη: εισάγει, θα/να εισάγει (πάντα, συχνά…) 

• «Μέρι»! Η Μαίρη, κακοποιουμένη η δόλια από μεταφραστές υποτίτλων τηλεοπτικών σειρών που την μετατρέπουν σε αξιολύπητο ουδέτερο (το Μέρι;). Λυπηθείτε την, φίλοι. Σε -ι θυμίζει το πόδ-ι, το χέρ-ι, το μέλ-ι, το χάλ-ι και το χαλ-ί.    

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο