ανεξαρτήτως, αίρονται, εν πάση περιπτώσει

Ακούστηκε στην τηλεόραση από υπουργικά χείλη «ανεξαρτήτου νομικής μορφής»!

Σωστό: ανεξαρτήτΩΣ νομικής μορφής  

Από πολύ ικανή δημοσιογράφο πρωινής τηλεοπτικής εκπομπής ρωτήθηκε «πότε άρονται τα μέτρα;» ! 

Σωστό: πότε Αίρονται τα μέτρα;

Κι αυτό από έγκριτο δημοσιογράφο στο διαδίκτυο: «εν πάσΕΙ περιπτώσει…)! 

Σωστό: εν πάσΗ περιπτώσει


ανεξαρτήτως, όχι ανεξαρτήτου… 

Συχνά αντί τού επιρρήματος ανεξαρτήτως με γενική ονόματος (π.χ. ανεξαρτήτως χρόνου – ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών – ανεξαρτήτως κόστους – ανεξαρτήτως εθνικότητας κ.λπ.) χρησιμοποιείται εσφαλμένα ο τύπος τού επιθέτου (ανεξάρτητος) σε γενική πτώση και με γενική ονόματος: ανεξαρτήτου κόστους! – ανεξαρτήτου καιρικών συνθηκών! ανεξαρτήτου εθνικότητας! κ.τ.ό. Είναι προφανές ότι τέτοιες χρήσεις είναι λανθασμένες και θα πρέπει να αποφεύγονται

αίρεται, όχι  άρεται 

Οι τύποι *άρεται, *άρονται  μεσοπαθητικού ενεστώτα τού λόγιου ρήματος αἴρω είναι εσφαλμένοι τύποι αντί των ορθών αίρεται, αίρονται∙ π.χ. άρονται [αντί αίρονται] οι περιορισμοί τής τουρκικής τηλεόρασης για εκπομπές στην κουρδική γλώσσα (εφημ.) – άρεται [αντί αίρεται] η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Ταϊλάνδη (εφημ.).

Οι εσφαλμένοι τύποι προκύπτουν αναλογικά από παρασύνδεση με τους τύπους (υποτακτικής, μέλλοντα, προστακτικής) να/θα άρω, άρεις, άρει… (π.χ. Τους ζητήθηκε να άρουν τους περιορισμούς)

εν πάσΗ περιπτώσει, όχι εν πάσΕΙ περιπτώσει

Πρόκειται για τύπο δοτικής τού επιθέτου πᾶσα  (πᾶσα, πάσης, πάσΗ) αρχαίας πρώτης κλίσεως. Δοτική είναι και το περιπτώσει (περίπτωσις, περιπτώσεως, περιπτώσει) αρχαίας τρίτης κλίσεως.  

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο