δυνάμει ή εν δυνάμει;

Μπορούν δυνάμει να λεχθούν και τα δύο, ενεργείᾳ όμως το δυνάμει είναι καλύτερο από το εν δυνάμει.

Η απλή δοτική δυνάμει είναι ο αρχικός σωστός τύπος που χρησιμοποεί και ο Αριστοτέλης ως αντίθετο τής επίσης απλή δοτικής ενεργείᾳ. 

Η δοτική "δυνάμει" δηλώνει την απλή δυνατότητα για δράση, κάτι που υπάρχει ως δυνατότητα, δυνητικά∙ αντίθετα προς το ενεργείᾳ που δηλώνει πραγματική δραστηριότητα και δράση, που οδηγεί σε πράξη, κάτι που υπάρχει ήδη στην πράξη, πραγματικά.

Αργότερα, όταν η δοτική ατόνισε, χρησιμοποιήθηκαν εμπρόθετες «ενισχυτικές» εκφορές εν ενεργείᾳ και αναλογικά εν δυνάμει.

Είναι προτιμότερο, λοιπόν,  να χρησιμοποιείται ο αρχικός τύπος δυνάμει.

Παραδείγματα:
«δημιουργούν την προοπτική μιας δυνάμει μεγάλης και ελκυστικής αγοράς» (εφημ.), η οποία ενεργείᾳ δεν υφίσταται ακόμη. 
«η χώρα αυτή δίνει την εικόνα ενός δύσκολου και δυνάμει επικίνδυνου γείτονα» (εφημ.), που αποδεικνύουν ενεργείᾳ τα πρόσφατα γεγονότα στον Έβρο.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο