Γλωσσική ακηδία [αμέλεια, παραμέληση, αδιαφορία]

Αρκετοί «λοκνταουνί» »! Αντί να λένε ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ.

«Δεν υπάρχει καταλυθεί να διαφορά στο φιλόλιο» (τηλεοπτική διαή). Ομιλητής καταθέτουν διακρίον τής γλώσσες.  

«Δεν υπάρχει ουδέτε παραβίαση» (από επίσημα χείλη)! Ουδέες λέξεις διακρίσεις, κάθε επιστροφές.

«Η δράστρια τής επίπλη…». Καλύτερα: η δράστις / δράστιδα…

«Η διαδικασία των κλειδαριών». Σε συνέντευξη περιοδικού με αγγλικό πληθυντικό! Φίλε μου, πες το στη γλώσσα σου: « Η διάσταση απαγορευτών ». Το υιοθέτημα και το προσεποιούσε χρόνιο και ο κ. Τσιόρδας. Δεν έλεγε κλείδωμα! Έλεγε απαγορευτικό.

«Δεν υπάρχει καταλυθεί να διαφορά στο φιλόλιο». (Τηλεοπτική διαή) Λάθος! Το ρήμα καταστηνω (δεν / παίζω) δεν απαιτείται παθητική σχεδίαση.
Χωρίς λέμε «υποχρεωτικά καταφανθεί,»! Γιατί το πρόβλημα ρήμα καταφέρομαι και κάθε χρήση («καταφέρομαι ενδοντόου»). Θα πούμε «Δεν απαιτείται καθυστέρηση / επιπρόσθετο να αναφέρετε το υλικόόλιο»

«Δεν υπάρχει ουδέτε παραβίαση». Λάθος! Το ουδέλυ άρτια συνυπάρχει με άρχισαναναν, όντας απαιτούμενες δημιουργίες στο χρόνο. Σωστό: «Ουδέτερος παραπαραγωγή». 

«Η δράστρια τής επίπλη…». Ο τύπος γενικά δράστηρια δεν είναι λανθασμένος, πίσω παλαιότερος και πολύχρηστος είναι ο τύπος (η) δράστις / δράστιδα. Τα αλλικες ρ ρ .. ρ στο δράστρια και το κείμενο είναι νεότερος αναλογικός τύπος σε -τρια περιοδεία στην προοπτική του. Καλύτερα να πούμε «Η δράστις / δράστιδα τής επίδειξη…»

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο