!!! τον έρπη /τού φοροφυγά /τον γίγα / τού μάρτυ !!!

Αναφέρθηκα τις προάλλες σε φαινόμενα ΑΚΛΙΣΙΑΣ που πάνε να καθιερώσουν μερικοί στη γλώσσα μας χρησιμοποιώντας τύπους όπως:     τού ενδιαφέρων, τον Βίκτωρ, τη βασιλομήτωρ, τον υπερέχων 

ΑΚΛΙΣΙΑ, που πρέπει να αποφεύγεται, έχουμε και σε τύπους όπως: 
τού/τον έρπη!!  αντί τού/τον έρπητα, όπως λέμε τού/τον τάπητα (δεν λέμε τον τάπη…)   τού/τον φυγά/φοροφυγά !!! αντί τού/τον φυγάδα/φοροφυγάδα όπως λέμε τού /τον μιγάδα / νομάδα (δεν λέμε τον μιγά ή τον νομά….)   
τού/τον γίγα/μάρτυ !!! αντί τού/τον γίγαντα / μάρτυρα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο