αρκετά δεν σημαίνει πολύ!  αρκετοί δεν σημαίνει πολλοί!

Συχνά  ομιλητές τής γλώσσας μας χρησιμοποιούν λανθασμένα τις λέξεις αρκετά με τη σημασία «πολύ»: αρκετός - αρκετοί με τη σημασία  «πολύς» - «πολλοί»

Ακούγονται συχνά χρήσεις όπως:
Περάσαμε αρκετά ωραία χθες βράδυ στο σπίτι σας !!!  πολύ;
Στην ομιλία τού πρωθυπουργού ήταν αρκετός κόσμος !!!  πολύς;
Την  θαυμάζουμε∙ μιλάει τα Αγγλικά αρκετά καλά !!!  πολύ;
Αρκετοί διαμαρτύρονται για τη νέα φορολογία !!! πολλοί;

Οι χρήσεις αυτές δεν είναι σωστές.

Η ποσοτική κλίμακα είναι: λίγο  αρκετά  πολύ - λίγος αρκετός πολύς - λίγοι  αρκετοί πολλοί

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο