Η γενική εκδικείται! αρχιερέου!...

Ακούμε συνεχώς πάρα πολύ καιρό από τής τηλεοράσεις το διαφημιστικό με τα ονόματα δρόμων όπου υπάρχει αλυσίδα κάποιων καταστημάτων με επαναλαμβανόμενη τη γενική αρχιερέου!...

Το γλωσσικό χρυσάφι (και για όσους ασχολούνται με αγορά χρυσού) είναι η γραμματική κάθε γλώσσας. Όπως απαγορεύεται να πουλάει κανείς κάλπικο χρυσό, έτσι και κάλπικοι γραμματικοί τύποι, όπως:  αρχιερέου… αντί αρχιερέως/ αρχιερέα… πρέπει να αποφεύγονται, για να μη προκαλούν τους ομιλητές τής ελληνικής γλώσσας, και βασιλιάς ακόμη να τους χρησιμοποιούσε, όπως λ.χ. ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος.

Τόσο χρυσάφι, τόσος πλούτος και δεν φιλοτιμήθηκε κανείς (ο διαφημιστής ή ο διαφημιζόμενος ή ο τηλεοπτικός σταθμός που  μεταδίδει τη διαφήμιση) να δώσει τον ορθό τύπο τής γενικής; Για όνομα τού αρχιερέως!

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο