πρωτοπορία ή πρωτοπορεία, αφού πορεία με -ει-;

Καταχωρήθηκε στο Λεξιλογικά

Τα παρασύνθετα ουσιαστικά (δηλαδή αυτά που παράγονται από άλλα σύνθετα) γράφονται με -ία, παρ’ ότι το β΄ συνθετικό τους γράφεται με -εία ως απλή λέξη. Παραδείγματος χάριν, η λ. πρωτοπορία δεν σχηματίστηκε από τα πρωτο- και πορεία (ώστε να γραφτεί *πρωτοπορεία), αλλά από το σύνθετο πρωτοπόρος και το παραγωγικό τέρμα -ία (άρα πρωτοπορία).

Χαρακτηριστικές είναι οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Εκτύπωση