Προσοχή! υποδΕέστερος, ΌΧΙ υποδΥέστερος (όχι από το δύο!...)

Από το ρήμα δέω/-ομαι «έχω ανάγκη, χρειάζομαι»  παράγεται το επίθετο υπο-δεής «ελλιπής, ελαττωματικός», τού οποίου συγκριτικός βαθμός είναι το  υποδε-έστερος «κατώτερος σε αξία,  δύναµη, προσόντα κ.λπ.» («Ο δεύτερος υποψήφιος είναι φανερά υποδεέστερος τού πρώτου»).

Από το ίδιο ρήμα δέω/-ομαι «έχω ανάγκη, χρειάζομαι» παράγεται και το εν-δεής «αυτός που στερείται, που έχει έλλειψη» («Ο λαός μας τα χρόνια τής κρίσεως υπήρξε οικονομικά επαίτης, πολιτικά ενδεής και κοινωνικά ανασφαλής»),   απ’ όπου το ένδεια «έλλειψη, στέρηση» («αυτό φανερώνει ένδεια επιχειρημάτων»)

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο