σύγχρονη/ασύγχρονη ή ομόχρονη/ετερόχρονη τηλεκπαίδευση;

Μαθητής μου, εν ενεργεία φιλόλογος, μού προτείνει να αντικαταστήσουμε τους όρους σύγχρονη / ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (πλάσματα επιστημόνων τής Πληροφορικής) με τους όρους ταυτόχρονη / ετερόχρονη τηλεκπαίδευση αντιστοίχως.

Προσωπικά, θα πρότεινα το ομόχρονος (αντί τού ταυτόχρονος) και συμφωνώ με το ετερόχρονος, έχοντας έτσι δύο χρήσιμους όρους που είναι ακριβείς, σαφείς και σημασιολογικά περισσότερο δηλωτικοί τού σημαινομένου αντικειμένου (τηλεκπαίδευσης).

Αντιθέτως, ιδίως ο όρος σύγχρονος είναι πολύ φορτωμένος σημασιολογικά λόγω τής πολυσημίας του.
Στο λεξικό μου δίνω 4 σημασίες, με ευρύτερη τη χρήση τής σημασίας (α) «αυτός που ανήκει στο παρόν, τωρινός, σημερινός, συγκαιρινός» (σύγχρονη μουσική / τέχνη / ζωή / κόσμος) (β) (για πρόσ.) «αυτός που συμβαδίζει με τα δεδομένα τής εποχής του, μοντέρνος» (σύγχρονη γυναίκα / νεολαία) (γ) «καινούργιος ή και πρωτοποριακός» (σύγχρονη ματιά /εκπαιδευτικά συστήματα/ τεχνολογικός εξοπλισμός).

Επίσης, ο όρος ετερόχρονος, ως αντίθετο (αντώνυμο) τού ομόχρονος (ομο- ≠ ετερο-), υπερτερεί κατά πολύ τού νεολογισμού ασύγχρονος, ο οποίος συνιστά απλή αρνητική εκφορά τού σύγχρονος.

Άρα: ομόχρονη και ετερόχρονη τηλεκπαίδευση

 

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο