Μιλούν… «Κινέζικα» για τον ιό!

Μερικοί φίλοι σε τηλεοπτικούς σταθμούς μας εξακολουθούν να μιλούν  «Κινέζικα» για τον κινεζικό ιό... 
Χρησιμοποιούν δηλαδή από την ξενική ονομασία τού ιού ως corona-virus τον κακομεταφρασμένο  (ανελλήνιστο και κακόηχο) όρο κορονα-ϊός (γραμμένο μάλιστα με -ο- : κορόνα)!

Εξήγησα σε άλλη ανάρτησή μου εδώ στο ΦΒ ότι, κατά τους κανόνες των συνθέτων λέξεων τής Ελληνικής, ορθός είναι ο τύπος:  κορωνο-ϊός

Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό αυτό, ας θυμηθούμε σύνθετα παραπλήσια τού κορώνα, σύνθετα των εικόνα, βελόνα, σταγόνα:

εικόναεικον-ο-λήπτης, εικον-ο- γράφος, εικον-ο-λάτρης 

βελόναβελον-ο-θεραπεία, βελον-ο-θήκη

σταγόνα σταγον-ό-μετρο

άρα και  κορώνακορων-ο-ϊός

Αν ήταν ορθό το κορωνα-ϊός, θα λέγαμε  *εικονα-λήπτης, *βελονα-θεραπεία, *σταγονά-μετρο κτ.ό. Ὅπερ ἄτοπον! 

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο