συνδαιτυμόνας

καθένα από τα πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος σε, κυρίως επίσημο, γεύμα· ομοτράπεζος, ομόδειπνος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Στο επίσημο δείπνο προς τιμήν τού Βρετανού πρωθυπουργού σερβιρίστηκε ψητή σφυρίδα, την οποία απόλαυσαν όλοι οι συνδαιτυμόνες.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Υπήρξε τακτικός συνδαιτυμόνας εφοπλιστών, βουλευτών και υπουργών και εθεωρείτο πρόσωπο με μεγάλη επιρροή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Από μαχητικοί επικριτές και επίδοξοι επαναστάτες μεταβλήθηκαν τώρα σε συνδαιτυμόνες των κοσμικών κύκλων.

Άντρες με μακριές λόγχες κρατούσαν ακόμα και την αναπνοή μας μακριά απ’ το στρωμένο τραπέζι. Μα εκείνον, που τόλμησε και προχώρησε, τον κάρφωσαν και τον σήκωσαν ψηλά,

πάνω απ’ όλους τους συνδαιτυμόνες. ##(Τάσος Λειβαδίτης)

 ΕΤΥΜ. μεσαιωνική λ. συνδαιτυμών, -όνος < σύν + αρχ. δαιτυμών, -όνος «φιλοξενούμενος σε γεύμα, ομοτράπεζος» < δαιτύς, -ύος «γεύμα, μερίδα φαγητού» < δαίομαι «διαμοιράζω, διαιρώ», από το οποίο έχουν σχηματιστεί επίσης τα σύνθετα παν-δαισία (βλ.λ.) και γεω-δαισία (βλ.λ.).

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο