πεμπτουσία

το πιο σημαντικό συστατικό, το κατ’ εξοχήν χαρακτηριστικό, το ουσιωδέστερο περιεχόμενο ύλης, όντος, ιδέας κ.λπ.· απόσταγμα, ουσία.

ΧΡΗΣΕΙΣ_η ~ τής δημοκρατίας / τής ύπαρξης / τού πολιτισμού / τής ποίησης / τής φιλοσοφίας

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

Η πεμπτουσία τού νέου κανονισμού είναι η ισότητα ευκαιριών.

Παραθέτουμε ολόκληρη την ανακοίνωση, αφού γράψουμε με κεφαλαία γράμματα δυο λέξεις που είναι, κατά τη γνώμη μας η πεμπτουσία της…

Ο νόμος τής αγάπης είναι για τους χριστιανούς η πεμπτουσία τής ζωής και τής ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Νυν το περίβλημα τής Γης και η Εξουσία

Αιέν η βρώση τής Ψυχής και η πεμπτουσία ##(Οδυσσέας Ελύτης)

 ΕΤΥΜ. λόγια λέξη τής Νέας Ελληνικής, που σχηματίστηκε από συγχώνευση τής αρχ. φράσης πέμπτη οὐσία, με την οποία δηλωνόταν ο αιθέρας (αρχ. αἰθήρ) ως το πέμπτο στοιχείο τής φύσεως κατά τον Αριστοτέλη. Η αρχαία φράση πέμπτη οὐσία μεταφράστηκε στη μεσαιωνική Λατινική ως quinta essentia, από την οποία προέκυψαν οι αντίστοιχοι όροι διαφόρων γλωσσών (π.χ. αγγλ. και γαλλ. quintessence).

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο