Διαλέξεις στην Κύπρο (13-20 Σεπτεμβρίου 2023)

Στην αγαπημένη μου Κύπρο με τις εκατοντάδες των πρώην φοιτητών/φοιτητριών μου, με τους πολυάριθμους φίλους, με τους φιλόγλωσσους που επικοινωνούμε διαδικτυακά, με μαθητές και δασκάλους, θα βρεθώ τις επόμενες μέρες.
Το πρόγραμμά μου για τους ενδιαφερομένους.
 
 Κύπρος