επιδημιολογική κρίση;

Άστοχος όρος, διότι αναφέρεται στην επιδημιολογία, όχι στην ίδια την επιδημία!
Ορθή διατύπωση είναι επιδημιακή (ή και επιδημική) κρίση, ενώ θα πούμε επιδημιολογική έρευνα.

Το ίδιο αστόχημα παρατηρείται και μεταξύ τού περιβαλλοντολογικός και περιβαλλοντικός.
Σωστό: περιβαλλοντική ρύπανση (τού περιβάλλοντος). Λάθος: περιβαλλοντολογική ρύπανση (τής περιβαλλοντολογίας!), ενώ θα πούμε περιβαλλοντολογική έρευνα.

 

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο